Islamic Widget

PEMBACA

Thursday, August 4, 2011

Zakat: penerima khusus daripada 8 yang umum

Dianjurkan mencari orang yang baik untuk menerima zakat di kalangan 8 asnaf. Sifat-sifat tersebut:

1) Takwa
2) Berilmu
3) Orang yang yakin bahawa nikmat hanyalah datang daripada Allah taala
4) Seorang yang tidak menunjuk-nunjukkan kefakirannya, menyembunyikan hajat atau keperluannya dan tidak suka mengadu
5) Orang yang mempunyai tanggungan keluarga atau orang yang terhalang daripada keluar bekerja disebabkan sakit atau hutang
6)Ahli keluarga dan kaum kerabat

Rujukan: مختصر منهاج القاصدين

No comments: