Islamic Widget

PEMBACA

Monday, July 27, 2009

Syamil Al-Quran

Antara pelbagai jenis Al-Quran yang ada di mini-perpustakaan kami ialah:
>Al-Quran berbentuk Tafsir (seperti Fi Zilal Al-Quran yang telah diterjemahkan ke dalam BM. Tetapi hanya juzu' ke-30 sahaja saya beli). Tafsir yang lain (boleh download dari internet, tafsir yang asalnya ditulis dalam Bahasa Urdu dan telah diterjemah ke BI iaitu Tafsir Maariful Quran, 8jilid.). Tafsir "The Message of the Quran (B.Inggeris). Al-Misbah al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibn Kathir 1 jilid (B.Arab), Safwatu-Tafasir, 3 jilid (B.Arab), Tafsir Baidawi (B.Arab). Manakala Tafsir dalam bahasa Urdu (kepunyaan suami) antaranya Maariful Quran, Kamalain Syarah Urdu Jalalain Syarif, Tafsir as-Sowi ala Jalalain, Tafsir Jamal, Tafsir Haqqani (iaitu sumber penting untuk terjemahan al-Quran oleh Abdullah Yusuf Ali), Tafhim al-Quran.
>Terjemahan Al-Quran: Syamil al-Quran (Melayu Indonesia, terjemah setiap patah perkataan). Al-Quran dan terjemahannya.
>Terjemahan dalam B.Inggeris: oleh Abdullah Yusuf Ali, oleh Marmaduk Pitchall, oleh Dr. Muhsin Khan.
>Terjemahan dalam bahasa Urdu: oleh Ashraf Ali Thanwi
>Al-Quran Tajwid bewarna
>setiap jenis Al-Quran ini mempunyai keistimewaan dan kelebihan tersendiri.

No comments: